Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Nevelési elveink

2009.09.18

Kedves Szülők!

 

Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Napraforgó Óvoda Gyermekei és Nevelõtestülete és minden óvodai Alkalmazottja nevében.

 

Intézményünk a község önkormányzati fenntartású óvodája. Tevékenységközpontú, kétnyelvû óvodai program szellemiségét vette át már1998-ban az óvoda nevelõtestülete, melyet bõvített a német nemzetiségi nyelvi neveléssel.

Szeretnénk megismertetni Önökkel Óvodánk Tevékenységközpontú Kétnyelvû Német Nemzetiségi Programjával.

Helyi nevelési programunk újszerûségét a játékba ágyazott tevékenységformák a kétnyelvû – nyelvi és anyanyelvi – képességfejlesztésen alapuló nevelés jelenti. Nevelésen személyiségformálást és személyiségfejlesztést értünk. A személyiség fejlesztésében a képességek kibontakoztatásának van központi szerepe. A képességek fejlesztése tevékenységek által, komplex tevékenységek, cselekvések segítségével valósítható meg. Azaz cselekedhessen a gyermek saját szükségleteinek megfelelõen, mert az egyéni képességek csak a megfelelõ tevékenységek gyakorlása révén fejlõdhetnek.

Tevékenységközpontú nevelési programunkban tehát a tevékenység a középpont. Programunkban a gyermekközpontú, nevelésközpontú tevékenység, vagy cselekvésközpontú óvodai nevelést tûztük ki megvalósítandó célként.

Kiindulási alapunk a gyermekek mozgásigénye, érdeklõdése, kíváncsisága, mintakövetése, utánzóképessége.

Munkánkban ötvöztük a kétnyelvû nemzetiségi programot, és a tevékenységközpontú programot.

Programunk a hagyományos óvodai nevelés feltételei között, egy pedagógiailag és pszichológiailag megalapozott kétnyelvû óvodai nevelés, melyben nagy hangsúlyt kap a kommunikáció és az együttmûködési képesség fejlesztése.

 

Óvodánkban kiemelt helyet foglal el a játékos tevékenységek tervezése, a játék és a játékosság fontossága. A gyermekek képességfejlesztését, csak játékba ágyazottan,játékosan, tevékenységek közben tudjuk elképzelni. Cselekvés közben hatékonyan fejleszthetõk a gyerekek. Itt van az elsõdleges kapcsolódási lehetõségünk a német nemzetiségi neveléshez.

A német nyelvi nevelés teljes mértékben ráépül az óvodai nevelési elvekre, a nemzetiségi nevelési alapelvekkel kiegészítve. A kétnyelvû nevelés a leírtakon kívül erõsíti a kapcsolatteremtési képességet. Ebben a munkában természetesen nem csupán az óvoda vesz részt, hanem településünk minden kulturális egyéb intézménye is, amelyekkel az óvoda minden dolgozója jó kapcsolatot kell, hogy tartson.

 

Meggyõzõdésünk, hogy a gyerek saját tevékenysége, tapasztalata által tanul.

Itt nemcsak az ismeretszerzésre, hanem a szociális tanulásra is gondolunk, hiszen a gyerek a gyakorlatban sajátítja el az együttélés, az egészséges életmód, a környezet védelmének szabályait, a jó szokásokat, a rend szeretetét.

 

Óvodánk legfontosabb alapelve: az oldott, derûs, nyugodt, meleg, nyílt és szeretetteljes óvodai környezet megteremtése. Az óvodába kerülõ kisgyermek számára elsõ perctõl kezdõdõen meghatározó, milyen légkörben élheti napi életét. A mai felgyorsult tempójú világban a szeretet, a béke a nyugalom szigeteként szeretnénk megjelenni, ahol minden óvodásunk számára adott az esély a nyugodt játékra, az életkorának megfelelõ tevékenységekre. Célunk: a szeretetteljes, biztonságérzetet adó, érzelemgazdag óvoda megteremtése, ahol önálló, környezetében bátran megnyilatkozó, másokkal jól együttmûködõ, kezdeményezõ, kiegyensúlyozott, segítõkész és harmonikus gyermekek nevelése .

 

 

Nádudvari Rudolfné, Ilonka néni

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.